Οι στήλες ντους που χρησιμοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους είναι κατά βάση ανοξείδωτες καθώς πρέπει να αντέχουν στις εξωτερικές συνθήκες. Μπορούν να έχουν οποιοδήποτε χρώμα αρκεί η βαφή τους να είναι αντοχής (PVD η Γαλβανιζέ). Σημαντικό κριτήριο για την επιλογή της εξωτερικής στήλης είναι αν επιθυμούμε να διαθέτει παροχή για ζεστό νερό.

Οι στήλες ντους που χρησιμοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους είναι κατά βάση ανοξείδωτες καθώς πρέπει να αντέχουν στις εξωτερικές συνθήκες. Μπορούν να έχουν οποιοδήποτε χρώμα αρκεί η βαφή τους να είναι αντοχής (PVD η Γαλβανιζέ). Σημαντικό κριτήριο για την επιλογή της εξωτερικής στήλης είναι αν επιθυμούμε να διαθέτει παροχή για ζεστό νερό.

Επιλέξτε υποκατηγορία: