Στις μέρες μας, αντίθετα με παλαιότερα, όλες οι ντουζιέρες γίνονται χτιστές. Παρόλα αυτά, όταν το ζητούμενο είναι η μόνωση και η καθαριότητα, η τοποθέτηση ντουζιέρας είναι μονόδρομος. Οι επιλογές δεν είναι λίγες. Το corian, η πέτρα, η πορσελάνη και ο τεχνογρανίτης είναι μερικές από αυτές.

Επιλέξτε υποκατηγορία Mobile

Στις μέρες μας, αντίθετα με παλαιότερα, όλες οι ντουζιέρες γίνονται χτιστές. Παρόλα αυτά, όταν το ζητούμενο είναι η μόνωση και η καθαριότητα, η τοποθέτηση ντουζιέρας είναι μονόδρομος. Οι επιλογές δεν είναι λίγες. Το corian, η πέτρα, η πορσελάνη και ο τεχνογρανίτης είναι μερικές από αυτές.