Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτερα μεγάλη σημασία στους νιπτήρες. Η ποικιλία έχει αυξηθεί εκθετικά προσθέτοντας όλον των ειδών τα υλικά από τσιμέντο μέχρι πέτρα και ξύλο. Σημαντικό στην επιλογή του νιπτήρα είναι να μην θυσιάζουμε την χρηστικότητα μπροστά στην αισθητική.

Επιλέξτε υποκατηγορία Mobile

Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτερα μεγάλη σημασία στους νιπτήρες. Η ποικιλία έχει αυξηθεί εκθετικά προσθέτοντας όλον των ειδών τα υλικά από τσιμέντο μέχρι πέτρα και ξύλο. Σημαντικό στην επιλογή του νιπτήρα είναι να μην θυσιάζουμε την χρηστικότητα μπροστά στην αισθητική.