Παρομοίως με την ντουζιέρα, το σχήμα της μπανιέρας επηρεάζει το αντίστοιχο σχήμα που θα έχει το φύλλο μπανιέρας. Πολύ σημαντικό είναι το κρύσταλλο να είναι ασφαλείας και να γίνεται “ρύζι” σε περίπτωση που σπάσει.

Επιλέξτε υποκατηγορία Mobile

Παρομοίως με την ντουζιέρα, το σχήμα της μπανιέρας επηρεάζει το αντίστοιχο σχήμα που θα έχει το φύλλο μπανιέρας. Πολύ σημαντικό είναι το κρύσταλλο να είναι ασφαλείας και να γίνεται “ρύζι” σε περίπτωση που σπάσει.