Το σχήμα και το μέγεθος της μπαταρίας κουζίνας ορίζεται συνήθως από το σχέδιο της κουζίνας. Αν δηλαδή υπάρχει παράθυρο πάνω από τον νεροχύτη, αν ο νεροχύτης είναι υποκαθήμενος ή η κουζίνα βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο, θα πρέπει να τοποθετηθεί η ανάλογη μπαταρία.

Επιλέξτε υποκατηγορία Mobile

Το σχήμα και το μέγεθος της μπαταρίας κουζίνας ορίζεται συνήθως από το σχέδιο της κουζίνας. Αν δηλαδή υπάρχει παράθυρο πάνω από τον νεροχύτη, αν ο νεροχύτης είναι υποκαθήμενος ή η κουζίνα βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο, θα πρέπει να τοποθετηθεί η ανάλογη μπαταρία.