Το σχήμα της ντουζιέρας επηρεάζει το αντίστοιχο σχήμα που θα έχει η καμπίνα. Τα τελευταία χρόνια, κατασκευάζονται καμπίνες με βιομηχανικά σχέδια και σχήματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πολύ σημαντικό είναι το κρύσταλλο να είναι ασφαλείας και να γίνεται “ρύζι” σε περίπτωση που σπάσει.

Το σχήμα της ντουζιέρας επηρεάζει το αντίστοιχο σχήμα που θα έχει η καμπίνα. Τα τελευταία χρόνια, κατασκευάζονται καμπίνες με βιομηχανικά σχέδια και σχήματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πολύ σημαντικό είναι το κρύσταλλο να είναι ασφαλείας και να γίνεται “ρύζι” σε περίπτωση που σπάσει.

Επιλέξτε υποκατηγορία: