ΜΤΚ013 Τετραγωνισμένο κουβούκλιο ντουσιέρας με τετραγωνισμένα σχέδια