ΠΣΑ002 Τετραγωνισμένη στήλη ντους με τέσσερις κεφαλές