ΠΣΧ001 Εξωτερική στήλη ντους ελεύθερης τοποθέτησης