ΠΣΧ008 Ελεύθερης τοποθέτησης εξωτερική στήλη ντους