ΜΤΚ004 Κουβούκλιο ντουσιέρας έγχρωμο με κάθισμα – χρωματοθεραπεία