ΜΒΕ011 Μπαταρίες μπάνιου που απεικονίζουν παλαιού τύπου ενισχυτή Ι