Ανακαίνιση κουζίνας στο Αιγάλεω

Homedone/Ανακαινίσεις Κατοικιών

Η εταιρία “Homedone” (www.homedone.gr) είναι μια εταιρία ανακαινίσεων που αναλαμβάνει από τον σχεδιασμό μέχρι και την υλοποίηση του έργου. Η εταιρία παρέχει λύσεις σε τρισδιάστατο σχέδιο και με βάση αυτό πραγματοποιείται η κατασκευή. Η εταιρία αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την ευθύνη της ανακαίνισης με αυστηρό χρονοδιάγραμμα και έπειτα από το πέρας των εργασιών παρέχει γραπτή εγγύηση για τα υλικά και τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί.

Για την οικία στο Αιγάλεω η εταιρία μας προμήθευσε πλακάκια σε αποτέλεσμα τούβλου για την πλάτη της κουζίνας. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το έργο εδώ.