ΠΧΜ009 5 Μίνι πισίνα εξωτερικής χρήσης με ξύλινο κυκλικό περίγραμμα ΙΙΙ