ΜΒΧ016 Μπαταρία νιπτήρα με πόμολα σε σχήμα σταυρού