ΜΜΜ022 Μπανιέρα ελεύθερης τοποθέτησης μεγάλη side step