ΜΑΧ026 Στρογγυλεμένα άγγιστρα και πετσετοθήκες μπάνιου