ΚΒΕ012 Μπαταρία κουζίνας βιομηχανικού στύλ τεσσάρων οπών ΙΙ