ΚΒΕ011 Μπαταρία κουζίνας βιομηχανικού στύλ τεσσάρων οπών Ι