Επιλέξτε υποκατηγορία Mobile

Μπάνιο, ένα αισθητικά άρτιο μπάνιο αποτελεί δείγμα πολιτισμού και χώρο προσωπικής έκφρασης. Καθώς τα μπάνια έχουν μικρύνει σημαντικά, κρίσιμο είναι να εστιάζουμε στην λειτουργικότητα του χώρου αλλά και στην σωστή του κατανομή. Σε αυτή την διαδικασία σημαντικό ρόλο παίζει ο σύμβουλος που μέσα από την εμπειρία του, οδηγεί τον πελάτη στις καλύτερες επιλογές για τον χώρο του.