Με μεγάλη μας χαρά συμμετείχαμε στην δράση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας +πλευση, όπου ολοκλήρωσε την Φθινοπωρινή Αποστολή του 2022 στο δυτικότερο σημείο της Ελλάδας – τα Διαπόντια νησιά, βόρεια της Κέρκυρας. Η εταιρεία Κυπριώτης συμμετείχε στην δράση προσφέροντας είδη υγιεινής για την ανακάινιση των δημοσίων τουαλετών της Ερεικούσας.

Σας ευχαριστούμε πολύ, ήταν τιμής μας.