ΜΒΕ067 Μαύρη μπαταρία νιπτήρα τριών οπών με έγχρωμα πόμολα