ΜΒΕ051 Έγχρωμε τετραγωνισμένες μπαταρίες νιπτήρα με στρογγυλεμένα τελειώματα