ΜΒΕ018 Μπαταρίες μπάνιου που απεικονίζουν παλαιού τύπου ενισχυτή VIII