ΜΒΕ013 Μπαταρίες μπάνιου που απεικονίζουν παλαιού τύπου ενισχυτή ΙII