ΜΚΙ003 Καθρέπτης με μεγεθυντικό φακό και κρυφό φωτισμό II