ΜΑΕ028 Μαύρα τετραγωνισμένα και τριγωνικά άγγιστρα μπάνιου