ΚΒΕ004 Μπαταρία κουζίνας βιομηχανικού στυλ τριών οπών ΙΙ