ΚΒΕ003 Μπαταρία κουζίνας βιομηχανικού στυλ τριών οπών Ι