ΚΝΑ014 Ανοξείδωτος νεροχύτης τετραγωνισμένος με αποσπώμενο στραγγιχτήρι