Επιλέξτε υποκατηγορία Mobile

Βασικό συστατικό για τη σύνθεση μιας οργανωμένης και λειτουργικής κουζίνας αποτελεί ο νεροχύτης. Ο κάθε τύπος νεροχύτη, ανάλογα με το υλικό του, έχει διαφορετικά προτερήματα και μειονεκτήματα. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας μπορεί να σας προτείνει τον κατάλληλο νεροχύτη για τις ανάγκες σας.