Πέτρου Ράλλη 210 & Θησέως 1, Νίκαια 184 54

O Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων (www.unescopireas.gr) ιδρύθηκε το 1998. Έχει έδρα τη Νίκαια, Πέτρου Ράλλη 210 και Θησέως 1, στην περιφέρεια Πειραιά. Ο Όμιλος είναι σωματείο με θεμελιώδη σκοπό την καλλιέργεια της διεθνούς αντίληψης, κατανόησης, συνεργασίας και αλληλεγγύης σύμφωνα με τις αρχές και τα ιδανικά της UNESCO και ανήκει στην Ελληνική Ομοσπονδία Ομίλων, Οργανισμών και Κέντρων UNESCO. Διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου είναι εθελοντές (άμισθοι, που δεν λαμβάνουν καμίας αποζημίωσης για την συμμετοχή τους και την προσφορά τους), ενώ αριθμεί πάνω από 2.000 μέλη.

To 2015 η εταιρία μας έκανε δωρεά πλακάκια και είδη υγιεινής για τις δομές φιλοξενίας που διαμορφώθηκαν για τους απόρους του Πειραιά. Η UNESCO προς αναγνώριση της κίνησης μας αυτής, μας έστειλε τη συνημμένη ευχαριστήρια επιστολή.