Μπορώ να τοποθετήσω πλακάκια πάνω σε ήδη υπάρχοντα  πλακάκια η μάρμαρα;

Βεβαίως  και μπορείτε. Υπάρχουν δε και  πλακάκια πολύ λεπτά (πάχους 3,5mm) με εξαιρετικές μηχανικές αντοχές  σχεδιασμένα ειδικά για τέτοιες περιπτώσεις. Επειδή όμως συχνά τίθεται θέμα καταλληλότητας του υποστρώματος των υλικών πάνω στα οποία θα τοποθετηθούν τα πλακάκια, προτείνουμε σε κάθε περίπτωση να συμβουλεύεστε  τους κατάλληλους τεχνικούς με γνώσεις και εμπειρία στο αντικείμενο.

epistrofi

Facebookgoogle_plusmailFacebookgoogle_plusmail