Τι είναι τα γρανιτοπλακάκια και τι σχέση έχουν με τον γρανίτη;

Ο  γρανίτης είναι το φυσικό πέτρωμα το οποίο δεν σχετίζεται με τα πλακάκια. Ο όρος  ‘Γρανιτοπλακάκια’ δημιουργήθηκε για να περιγράψει τα πλακάκια νέας τεχνολογίας τα οποία είναι πολύ σκληρά και ανθεκτικά όπως ο γρανίτης.

epistrofi

Facebookgoogle_plusmailFacebookgoogle_plusmail